Inger Stiltjestrand Svensson

vd, DiningDevelopment AB

 

Kontakt

E-post:

inger@diningdevelopment.com

 

Tel: +46 (0)418-145 54

Mob: + 46 (0)703 178850

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till DiningBenchmark


Välkommen till DiningDevelopment's modell och BENCHMARKING-VERKTYG, specifikt anpassat för jämförelser mellan kommuner i Sverige, avseende verksamhetsområden inom mat och måltider.Med verktyget kan man få kontroll på både kvalitet och måltidskostnader, samt optimera användandet av kommuners och landstings skattemedel i professionell måltidsförsörjning.

 

Varför använda modellen? 

Fördelar och nytta: 

 

•     Jämför den egna kommunens förutsättningar med andra kommuner

       i Sverige och anpassa jämförelsen efter förutsättningarna.

•     Jämför nyckeltal kopplade till kost-/måltidsverksamhet med andra
       kommuner i Sverige.

•     Få en överblick över den egna kommunens samt jämförelsekommuners

       kostnadsfördelning.

•     Jämför specifika poster (t.ex. produktion relaterat till antal

       helårsresurser, måltidspris och sjukfrånvaro) med såväl medelvärde

       för jämförelsekommuner som med en enskild kommun.

•     Då strategiska beslut ska fattas kan modellen användas som hjälpmedel

       genom att kostnadsförändringar kan analyseras. Dessutom kan

       resultatet av förändring av såväl kostnader som volymer förutsägas.

•     Få insikt och kunskap om effektiva förbättringar i den egna måltids-/    restaurangverksamheten.

 

•     Att systematiskt lära av goda förebilder.

 

Låt måltiden till barn, unga och äldre vid förskola, skola och äldreomsorg bli både en god måltidsupplevelse och samtidigt en lönsam affär! 

Se gärna vårt videoklipp som visar vad du kan förvänta dig av verktyget.